25.4.2018:                    Arvoisa futsalin ystäväEU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astuu pakottavasti voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Asetus määrää mm. henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, käsittelyn lainmukaisuudesta, rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvoitteista ja vastuista, rekisteröidyn suostumuksen edellytyksistä ja arkaluonteisten tietojen käsittelystä.

Jatkossa pelkkä asetuksen noudattaminen ei riitä, vaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että tietosuojasäännökset huomioidaan toiminnassa. Todistustaakka ja näyttövelvollisuus tietosuojakysymysten lainmukaisesta hoidosta ja velvoitteiden täyttymisestä tuleekin lankeamaan ankarasti rekisterinpitäjille, joista tehdään tilintekovelvollisia huomattavien sakkojen uhalla.

Asetuksessa henkilötietojen, niiden käsittelyn, rekisterin ja rekisterinpitäjän käsitteet on määritelty laajasti, eikä henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteista yilvesnaiset.net:in kaltaisten verkkosivustojen osalta ole syntynyt vakiintunutta laintulkintaa. Koska asetuksen tarkoittamia henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden nojalla joku elossa oleva henkilö voidaan tunnistaa (nimi, kuva), ei urheilujoukkueen sivuston ylläpitäminen siten jatkossa ole mielekästä eikä yksityishenkilön resursseilla enää mahdollistakaan.

Edellä mainituista uusista velvoitteista ja puuttuvista tulkintaohjeista johtuen www.yilvesnaiset.net -sivusto on varmuuden vuoksi suljettu ainakin toistaiseksi. Kiitos kaikille kymmenille tuhansille vierailijoille sekä lukuisille yhteistyökumppaneille mielenkiinnostanne Ylöjärven Ilveksen naisten edustusjoukkueen toimintaa kohtaan.

Lisätietoja joukkueelle mahdollisesti avattavista uusista tietosuoja-asetuksen mukaisista sivuista saa Ylöjärven Ilves ry:ltä

YIlveksen naisten vauhdissa mukana: